enos space station 太空

ENOS Space Station 太空餐廳cafe無意中發現呢間主題餐廳,裝修同侍應制服好有型,食物名就有d得意,而且食物質素幾高,一直念念不忘。今日黎附近買寵物用品,特登過黎幫襯。先黎既係松露温泉蛋意粉($88),意粉煮得好煙靭爽口,松露汁同蛋都好香濃

4/5(25)

謝謝VIU TV 昨天訪問我們的太空餐廳介绍11月份推出的行星特特飲,大蝦蒜香意粉及大空人食物配太空船窩夫